recreatie

schilderij

Schilderij kopen Amsterdam

Bij het schilderen moest veel aandacht worden besteed aan de fijne details. Het snijwerk van de vleugels van een valk is zeer gedetailleerd. Dit is gedaan door een nogal bekwaam persoon. Er waren duizenden mensen uit verschillende streken van het Romeinse Rijk die dit soort beeldhouwwerk maakten.

De schilderijen besteedden veel aandacht aan kleur en licht naast de abstracte schoonheid. Ze gaven zichzelf en hun betekenis duidelijk aan. Geïllustreerde schilderijen waren handzamer.

Hiërogliefentekens op standbeelden

Romeinse kunsthistorici denken dat papyri dateren van ongeveer 30 jaar eerder en dat ze in Egypte zijn gemaakt. Ook een computerprogramma dat probeert te raden wat het eerste geschreven woord in de geschiedenis van de mens is. Ik denk het niet, maar toch, het is een goede plek om te beginnen.

Al is het een voorbarige conclusie, maar zou het niet kunnen dat het eerste geschreven woord in een Egyptische hiëroglief geschreven zou kunnen zijn? Er zijn veel symbolen die niet logisch zijn als je ze van rechts naar links leest. Ze werden geschreven met een roterend gereedschap, wat anders is dan een permanente pen.

Veel symbolen worden met een streek geschreven met een snelheid van 1 tot 10 paas (60 seconden) per regel. Ik kan dit niet eens naar het Spaans vertalen vanwege de veelvuldige tekeningen.

Weet je waarom de eerste woorden in de wereld geschreven werden maar niet in het Latijn?

Het woord “arena” komt van het Griekse adoun , wat arena betekent, en hippos Iphones, of drie leeuwen. “Arena’s” waren eigenlijk zeer drukke plaatsen in het Romeinse Rijk. Mensen stopten om de woorden te lezen die op de muren geschreven stonden. Wapens werden aan de handen gedragen.

Schilderijen waren duidelijk symbolischer dan tekeningen, die werden gemaakt met vierkant gereedschap, dat de inkt opslokte. En het is dit punt dat ik bedoel dat tekenen lange tijd als primitiever werd beschouwd dan schilderijen. Vandaag is het totaal omgekeerd.

Dit punt is niet helemaal waar, maar kunnen we zeggen dat er echt zoiets als primitieve kunst bestond?

Ik zou speciaal de aandacht willen vestigen op een paar voor- en nadelen van schilderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.